mgr Marta Kłoszewska-Myrda




Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt






psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w trakcie specjalizacji w nurcie integracyjnym. Pracuje terapeutycznie z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Uznając rodzinę, jako system, który aby działał sprawnie potrzebuje dobrze działających poszczególnych części, prowadzi również spotkania rodzinne i sesje wsparcia rodzicielskiego.
Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne na Akademii Medycznej w Łodzi. Pracę magisterską poświęciła tematowi spożywania alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej, opierając się na pracy badawczej, obejmującej grupę 400 uczniów łódzkich gimnazjów.

Doświadczenie zdobywała prowadząc warsztaty psychoedukacyjne w szkołach i przedszkolach, jako psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym, OHP z internatem w Dobieszkowie, gdzie wspierała nauczycieli poprzez prowadzenie szkoleń „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”. Ponadto pracowała na oddziale młodzieżowym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi oraz w Fundacji Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie „Cukinia”. Obecnie jest psychologiem i psychoterapeutą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. J. Babińskiego.

Prowadzi grupy terapeutyczne dla młodzieży oraz Trening Umiejętności Społecznych. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń i warsztatów.

Prywatnie miłośniczka zwierząt i polskiego morza.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.