Wszystko co może Ci się przydać przed, w trakcie i po wizycie w Medir


 • Konsultacje lekarskie i terapeutyczne odbywają się w formie stacjonarnej w placówce, w formie on-line oraz w domu pacjenta
 • Jak skorzystać z konsultacji on-line
 • Ceny i formy płatności za wizyty
 • Zasady umawiania wizyt pierwszorazowych
 • Wizyty domowe
 • Zasady odwoływania wizyt
 • Zamówienie recepty bez wizyty u lekarza
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich
 • Czas trwania wizyt
Konsultacje lekarskie i terapeutyczne odbywają się w formie stacjonarnej w placówce, w formie on-line oraz w domu pacjenta

W Medir nasi specjaliści lekarze i terapeuci przyjmują zarówno w formie stacjonarnej podczas wizyty w placówce, jak i w formie konsultacji wideo (lub w przypadku kolejnej wizyty również telefonicznie).
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 21 oraz w soboty w godzinach 9 – 14. W tym czasie lekarze i terapeuci są dostępni zgodnie z grafikami pracy.
W szczególnych indywidualnych przypadkach umawiamy konsultacje poza stałymi godzinami.
Aby umówić wizytę skorzystaj z Formularza rezerwacji
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu: recepcja@medir.pl lub telefonicznie: 500 284 283.

Jak skorzystać z konsultacji on-line

Konsultacja może być zrealizowana w formie porady wideo (lub telefonicznej). Czas trwania porady online jest taki sam, jak czas wizyty w placówce.

Aby skorzystać z konsultacji wideo niezbędne jest posiadanie dostępu do jednej z wybranych aplikacji:

 • Whatsapp
 • Skype
 • MyDr

Przed terminem konsultacji należy dokonać zapłaty za wizytę. W tytule przelewu wpisz IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA WIZYTA ONLINE DNIA ……

Jeśli chcesz zrobić przelew tradycyjnie, poniżej podajemy numer konta bankowego: 83 1140 2004 0000 3202 8078 2052

Po uregulowaniu zapłaty, w przypadku pierwszej wizyty, 12 godzin przed godziną wizyty prosimy przesłać na adres recepcja@medir.pl numer / nazwę użytkownika, pod którym specjalista Medir będzie mógł połączyć z Pacjentem. Pracownik rejestracji przed terminem wizyty wykona testowe połączenie powitalne tak, aby ewentualne problemy techniczne nie skróciły czasu, jaki lekarz ma dla Ciebie.

Aby umówić wizytę skorzystaj z Formularza rezerwacji

Ceny i formy płatności za wizyty

Ceny na wizyty stacjonarne i on-line są takie same. Cennik znajdziesz tutaj.

Możliwe formy płatności:

 • gotówka
 • karta kredytowa / debetowa
 • blik
 • przelew tradycyjny
Zasady umawiania wizyt pierwszorazowych

Wizyta pierwszorazowa trwa 1 godzinę. Aby zarezerwować wizytę skorzystaj z formularza rezerwacji lub skontaktuj się telefonicznie z rejestracją 500 284 283.

Przed pierwszą wizytą niezbędna jest przedpłata w pełnej wysokości ceny wizyty. Opłaty możesz dokonać gotówką, kartą, blikiem, przelewem.

Jeśli wiesz, że nie możesz przyjść na wizytę w zaplanowanym terminie, skontaktuj się z nami minimum 24 godziny przed wizytą, aby ustalić nowy dogodny termin.

W sytuacji, gdy nie możesz przyjść na wizytę, możesz ją odwołać z gwarancją zwrotu pełnej kwoty, o ile zrobisz to minimum 24 godziny przed terminem zarezerwowanej wizyty. Odwołać wizytę możesz telefonicznie 500 284 283 lub emailem na adres recepcja@medir.pl

Aby umówić wizytę skorzystaj z Formularza rezerwacji

Wizyty domowe

Realizujemy wizyty w domu pacjenta na terenie miasta Łodzi. Podczas wizyty otrzymasz pełne wsparcie takie jak w placówce. Lekarz przeprowadzi kompleksową wizytę, wystawi recepty, zaświadczenia, zwolnienie lekarskie.

Jeśli czujesz potrzebę wizyty domowej, prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty.

Aby skorzystać z takiej formy konsultacji, przed wizytą niezbędne jest:

 • podanie adresu wizyty, numeru telefonu kontaktowego w celu zaplanowania terminu
 • wypełnienie i dostarczenie (elektronicznie lub osobiście) dokumentów wymaganych do zarejestrowania Pacjenta
 • opłacenie pełnej kwoty wizyty. W tytule przelewu wpisz IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA WIZYTA DOMOWA

Aby umówić wizytę skorzystaj z Formularza rezerwacji

Zasady odwoływania wizyt

Bądź odpowiedzialny i wrażliwy.

Jeśli nie możesz przyjść na umówioną wizytę, prosimy odwołaj ją z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem. Pamiętaj, że na wizytę czeka inny Pacjent, któremu konsultacja, wsparcie i terapia mogą uratować zdrowie psychiczne lub życie.

Jeśli nie odwołasz wizyty we wskazanym terminie, prosimy o uregulowanie opłaty w wysokości 50% wartości wizyty. W tytule przelewu wpisz IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA

Zamówienie recepty bez wizyty u lekarza

Pacjent może zamówić e-receptę bez konieczności realizowania wizyty kontrolnej u lekarza, pod warunkiem, że dany lek stosowany jest przez niego na stałe i został już zlecany przez lekarza w Medir Psychiatria Spersonalizowana.

Koszt takiej usługi to 50 zł. Płatność należy zrealizować przed zamówieniem usługi, a potwierdzenie dokonanej zapłaty należy załączyć w wiadomości z zamówieniem e-recepty. W tytule przelewu wpisz IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA RECEPTA

Receptę można zamówić telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub emailem pisząc na adres recepcja@medir.pl Aby zapobiec ewentualnym pomyłkom podczas dyktowania danych dotyczących leku, preferujemy i zalecamy (choć nie jest to obowiązek) korzystać z drogi pisemnej elektronicznej. W treści takiego zamówienia prosimy o wpisanie PESEL Pacjenta, nazwy leku/leków, dawki i liczby opakowań.

Recepta będzie wystawiona w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia z potwierdzeniem przelewu. W pilnych, wyjątkowych sytuacjach, w zależności od dostępności danego lekarza, receptę realizujemy z dnia na dzień.

Po wystawieniu recepty, Pacjent otrzyma kod e-recepty smsem na numer telefonu podany w trakcie rejestracji.

Ostateczna decyzja o wystawieniu recepty bez wizyty należy do lekarza, który –  kierując się wskazaniami medycznymi oraz dobrem Pacjenta – może odmówić wystawienia recepty. Jeśli wystawienie recepty nie będzie możliwe, Pacjent zostanie o tym poinformowany.

Aby zamówić receptę napisz do nas recepcja@medir.pl lub skorzystaj z Formularza kontaktowego

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa placówka medyczna ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez Pacjenta.

Dokumentację medyczną wydajemy na podstawie Wniosku o udostępnienie dokumentacji. Pacjent może wnioskować telefonicznie, emailem (z adresu email wskazanego podczas rejestracji w Medir) lub osobiście.

Dokumentacja wydawana jest wyłącznie osobie upoważnionej. W celu weryfikacji osoby odbierającej niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Czas oczekiwania na wydanie dokumentacji wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

Dokumentacja może być udostępniona do wglądu, w formie kopii, wydruku lub odpisu.

Opłaty nie pobieramy w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy. Koszt kolejnego udostępnienia dokumentacji to 0,40 zł / stronę.

Zasady przyjmowania pacjentów niepełnoletnich

Zgodnie z polskim prawem, Pacjent niepełnoletni (osoba do dnia poprzedzającego dzień 18 urodzin) może być przyjęty wyłącznie w obecności rodzica lub opiekuna prawnego. Dziecko może być przyjęte w obecności opiekuna faktycznego wyłącznie na podstawie oświadczenia wystawionego i podpisanego przez rodzica / opiekuna prawnego i dostarczonego wcześniej do Medir Psychiatria Spersonalizowana.

Pacjent w wieku od 16 roku życia do dnia poprzedzającego dzień 18-tych urodzin osobiście wyraża zgodę na wizytę. Leczenie osoby w wieku od 16 do 18 roku życia jest możliwe w sytuacji, gdy zgoda wyrażona jest zarówno przez samego Pacjenta, jak i rodzica / opiekuna prawnego.

Pacjent między 16 a 18 rokiem życia może być na wizycie sam wyłącznie w sytuacji, gdy rodzic lub opiekun prawny wcześniej wyraził pisemnie zgodę na samodzielne korzystanie z konsultacji u danego lekarza / terapeuty. Wcześniej taką zasadę rodzic / opiekun prawny powinien uzgodnić z lekarzem / terapeutą prowadzącym dane konsultacje, terapię.

Czas trwania wizyt

Każda wizyta pierwszorazowa u lekarza trwa 1 godzinę (60 minut).

Kolejna wizyta u lekarza trwa do pół godziny (30 minut).

Każda wizyta u terapeuty (psycholog, psychoterapeuta, oligofrenopedagog) trwa 50 minut.

Czas trwania jest taki sam zarówno w przypadku wizyt stacjonarnych, jak i on-line.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.