mgr Katarzyna Wróblewska
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


oligofrenopedagog, diagnosta spektrum autyzmu i ADHD

Pedagog, oligofrenopedagog, diagnosta ADHD i spektrum autyzmu, certyfikowany diagnosta ADOS-2, terapeuta TSR, trener biznesu.
Absolwentka pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Łódzkim, aktualnie studentka studiów
podyplomowych „Psychoterapia z uwzględnieniem aspektów klinicznych” na Uniwersytecie
Medycznym w Łodzi.
Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami w spektrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz
ADHD, a także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzi terapię indywidualną z
wykorzystaniem metod Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Prowadzi grupowe zajęcia psychoedukacyjne dla dorosłych osób z ADHD, a także warsztaty z zakresu asertywności, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzanie czasem, radzenie sobie z emocjami i stresem.
Diagnozuje ADHD u osób dorosłych oraz spektrum autyzmu u dzieci i dorosłych.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.