mgr Iwona Filipczak
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Pracuję w nurcie integracyjnym, który zakłada poszukiwanie integracji różnych podejść. Korzystam z dorobku wielu modalności, w tym współczesnej psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii Gestalt, terapii humanistyczno-egzystencjalnej, podejścia systemowego oraz psychoterapii poznawczo- behawioralnej. Nie ograniczam się do rozumienia Klienta tylko w jeden określony sposób. W tym nurcie ważne dla mnie jest, aby każda osoba, która do mnie przychodzi i jej trudności traktowane były indywidualnie. Dlatego z tego rodzaju psychoterapii mogą skorzystać osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne (zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia afektywne, część zaburzeń psychosomatycznych, zaburzenia osobowości, zaburzenia związane z uzależnieniami) oraz mające deficyty dotyczące relacji z innymi ludźmi i problemami w pracy zawodowej, itd.
Specjalizuję się również w leczeniu osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna, leki) i od zachowań (hazard, praca, seks, zakupy, jedzenie, internet, urządzenia elektroniczne).
Prowadzę również programy profilaktyczne dla osób, które jeszcze nie są uzależnione, ale chciałyby ograniczyć używanie substancji, czy swoje szkodliwe zachowania, aby w przyszłości nie doprowadzić do uzależnienia.

Udzielam pomocy psychoterapeutycznej osobom doświadczającym przemocy oraz członkom rodzin żyjących z osobami uzależnionymi (partnerom i dorosłym dzieciom wychowanym w rodzinach alkoholowych DDA). Zajmuję się również pracą ze sprawcami przemocy (program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie).

Oferuję terapię dla par, które przeżywają kryzys lub trudności w związku. Moim głównym celem terapeutycznym jest wsparcie w dążeniu do rozwiązywania problemów, osiągnięciu ustalonych przez Klientów celów, jak również pomoc w poprawie komfortu jakości życia.

Ukończyłam Studium Psychoterapii Uzależnień akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Studium Pomocy Psychologicznej dla Par I stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Obecnie uczestniczę w pięcioletnim szkoleniu w Szkole Psychoterapii Integratywnej prowadzonej przez Fundację Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis. Szkoła jest atestowana przez Zarządy Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Poszerzam wiedzę uczestnicząc w warsztatach rozwoju osobistego, szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.