mgr Gabriela Adamczewska
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


pedagog, specjalista uzależnień

Jestem specjalistką psychoterapii uzależnień, terapeutką rodzin i par oraz pedagogiem.
Ukończyłam szkolenie A.B.C. Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz szkolenia z Interwencji Kryzysowej i Psychopedagogiki Traumy.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m. in. w Fundacji Uwolnienie, Centrum Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia Monar, a także w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego oraz jako Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi.
W pracy najważniejsza jest dla mnie empatia i szacunek do drugiej osoby.
Udzielam wsparcia osobom dorosłym i młodzieży w problemach takich jak:
– depresja
– stres
– nerwica
– zaburzenia lękowe
– objawy psychosomatyczne
– zaburzenia odżywiania
– uzależnienia
– DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików
– próby samobójcze
– okaleczenia
– kryzys w związku
– kryzys w rodzinie
– problemy w szkole

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.