mgr Dominika Nowak
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog dzieci i młodzieży, psychodietetyk

Magister psychologii na Uniwersytecie Łódzkim.
Pracowała m. in. z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm), z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
Obecnie pracuje w Ośrodku Opieki Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży. Pomaga dzieciom i młodzieży oraz współpracuje z rodzicami i środowiskiem rodzinnym, głównie w obszarze komunikacji z dzieckiem lub udzielania wsparcia psychologicznego / psychoedukacji.
Z dziećmi pracuje przede wszystkim psychoedukacyjnie w obszarze radzenia sobie z emocjami.

Ponadto obecnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu Psychodietetyki. Udziela wsparcia psychologicznego w zakresie radzenia sobie z emocjami i pomaga kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe i pracować nad zmianą u osób z nadwagą lub otyłością.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.