mgr Anna Trawczyńska-Golińska
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psychoterapeuta, pedagog

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w nurcie integracyjnym w trakcie szkolenia w 4-letniej szkole Psychoterapii Integracyjnej Intra i certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (certyfikat PARPA nr 1310).
Prowadzę psychoterapię w podejściu integratywnym, który łączy w sobie nurt poznawczo-behawioralny, psychodynamiczny, jak również pracę skoncentrowaną na ciele oraz emocjach. Metody pracy dostosowuję indywidualnie do potrzeb i zasobów klienta.
Od 2008 r. do 2020 r. zawodowo byłam związana z Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, gdzie prowadziłam psychoterapię osób uzależnionych i współuzależnionych, jak również DDA. Przez kilka lat współpracowałam z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, dyżurowałam w Telefonie Zaufania, jak również pomagałam osobom doświadczającym przemocy w Niebieskiej Linii.
Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim, certyfikat PARPA obejmujący Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień. Ukończyłam również 4-letnią szkołę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Szkoła ta jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i przygotowuje do uzyskania certyfikatu PTP.
Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez PARPA, ŁRCPS, Fundację Błękitny Krzyż.
Pracuję zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, poddając się superwizji.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.