mgr Zuzanna Rosa
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. W trakcie finalizacji czteroletniego, podyplomowego szkolenia w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Doktorantka w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie zatrudniona na stanowisku psychologa na Oddziale Psychiatrii Wieku Podeszłego w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, gdzie udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi warsztaty terapeutyczne oraz diagnozę osobowości i funkcji poznawczych. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Jej zawodową misją jest propagowanie wiedzy na temat ADHD wśród osób dorosłych. Prowadzi badania w grupie osób dorosłych z ADHD. Autorka publikacji naukowych. Bierze czynny udział w konferencjach w Polsce i za granicą oraz w krajowych i międzynarodowym projektach badawczych. Członek organizacji ADHD Europe.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.