mgr Patrycja Joanna Pokorska
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, tyflopedagog, oligofrenopedagog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim. Psychoterapeuta dzieci i młodzież w trakcie specjalizacji utworzonej przez Centrum Kształcenia Medycznego, rekomendowanej przez Ministra Zdrowia.
Ukończyła także studia podyplomowe z tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Jest również absolwentką 3-letniej szkoły psychoterapii dla dzieci i młodzieży w Warszawie w nurcie psychodynamicznym.
Cały czas podnosi swoje kwalifikacje podczas konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń.
Swoją pracę opiera na teoriach psychodynamicznych, jednak wykorzystuje także techniki z nurtu poznawczo – behawioralnego. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Od ponad dekady zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży. Dotychczas pracowała w zespole wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkolach, szkołach, poradniach, brała także udział w licznych projektach, w których udzielała wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, czy normalizacji testów psychologicznych.
Zajmuje się przede wszystkim terapią, wsparciem dzieci i nastolatków, a także diagnozą psychologiczną. Jej doświadczenie obejmuje również psychoedukację i poradnictwo psychologiczne dla rodziców w zakresie kłopotów rozwojowych, edukacyjnych i wychowawczych.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.