mgr Klaudia Sójta
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Psychoterapeuta

mgr psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła Psychologię na Wydziale Nauk o Wychowaniu (2013 r.). Obecnie doktorantka w I Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Współprowadzi dwa projekty badawcze w obszarze relacji między zdrowiem psychicznym kobiet a charakterem więzi tworzonej z dziećmi. W 2013 r. ukończyła roczny podyplomowy kurs Arteterapii organizowany przez P.I.E. w Łodzi. W latach 2013 – 2017 zrealizowała program czteroletniej podyplomowej szkoły terapii poznawczo- behawioralnej organizowanej przez CTPB w Warszawie, uzyskała certyfikat terapeuty poznawczo – behawioralnego.

Od 2013 r. zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w placówkach opieki środowiskowej i społecznej (tj. Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Dom Samotnej Matki). Od 2017 r. rozwija umiejętności zawodowe w obszarze klinicznym, obecnie pracuje na Oddziale Zaburzeń Afektywnych SP ZOZ Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji, poszerza swoje kompetencje psychoterapeutyczne w paradygmacie terapii schematu. Prelegentka konferencji ogólnopolskich, autorka artykułów w czasopismach krajowych. W obszarze pozazawodowym fascynatka górskich wędrówek i dobrej muzyki.

Zajmuje się: zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi i związanymi ze stresem, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.