mgr Katarzyna Gładysz
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Terapeuta

Psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny (nr licencji 253/T/2019), certyfikowany diagnosta ADOS-2. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera. Prowadzi terapię indywidualną (z wykorzystaniem metod Stosowanej Analizy Zachowania) i grupową (trening umiejętności społecznych, trening umiejętności szkolnych, trening samodzielności oraz grupę wsparcia dla osób dorosłych). Uczestniczy także w diagnozach osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ma również doświadczenie w pracy z osobami z Zespołem Downa i niepełnosprawnością intelektualną. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, szkolenia z zakresu komunikacji dzieci z autyzmem, a także roczne szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.