mgr Dorota Dratwicka
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1409). Ukończyła psychologię o specjalności: kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, czteroletnie studia podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz podyplomowe studia Poradnictwo Psychospołeczne i Pomoc Terapeutyczna Rodzinie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Ukończyła szkolenia dodatkowe z zakresu psychoterapii CBT i coachingu. Magister ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego.
Doświadczenie kliniczne zdobywała w klinikach psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi, w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Łodzi, a także poradniach: psychologicznej oraz zdrowia psychicznego.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych. Zajmuje się m.in.:

– zaburzeniami lękowymi,
– zaburzeniami afektywnymi (depresyjnymi, dwubiegunowymi),
– zaburzeniami związanymi ze stresem,
– zaburzeniami osobowości.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.