mgr Dorota Dratwicka
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog o specjalności: kliniczna i zdrowia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia. Pracuje z dorosłymi. Ukończyła: psychologię o specjalności: kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Podyplomowe Studia Poradnictwo Psychospołeczne i Pomoc Terapeutyczna Rodzinie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Obecnie kontynuuje edukację w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Pracuje jako psycholog na oddziale dziennym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi. Doświadczenie zdobywała m.in. w Klinice Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych oraz w Przychodni Leczniczo-Konsultacyjnej Klinik Psychiatrycznych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).

Zakres działania / prowadzenia leczenia:

– depresja
– sytuacje związane z utratą bliskich (rozwód, śmierć)
– zaburzenia związane ze stresem
– zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
– zaburzenia afektywne dwubiegunowe
– stany lękowe, fobie
– interwencja kryzysowa
– wypalenie zawodowe
– zaburzenia osobowości
– zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
– zaburzenia odżywiania
– zaburzenia psychosomatyczne.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.