prof. dr hab. n.med. Dominik Strzelecki
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego lekarza

Kontakt


Psychiatra dorosłych

Specjalista psychiatrii oraz Kierownik Kliniki Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pełni rolę Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychiatrii dla Województwa Łódzkiego.

Łączy staranne podejście kliniczne uwzględniające indywidualne cechy Pacjenta z rzetelnymi podstawami naukowymi procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Uważa, że podejście i terapia powinny być jak najbardziej przyjazne dla Pacjenta i jego bliskich.

Od początku pracy związany z Kliniką Zaburzeń Afektywnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szczególnie interesuje się patogenezą i leczeniem schizofrenii oraz zaburzeń afektywnych.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2005 roku na podstawie wyników badań dotyczących działania glicyny w schizofrenii. Dalsze badania modulacji układu glutaminianergicznego u pacjentów cierpiących na schizofrenię prowadzone w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie Narodowego Centrum Nauki zaowocowały uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego w 2016 roku.

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych w polskich oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Aktywny uczestnik licznych konferencji i kongresów naukowych w kraju i za granicą. W lipcu 2010 roku odbył szkolenie na letniej szkole psychofarmakologii European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.