mgr Danuta Bogusławska-Łosiak
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Psycholog, Terapeuta

Psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny ( nr licencji 227/T/2018) oraz certyfikowany diagnosta narzędzia ADOS-2. Główny obszar zainteresowań zawodowych to psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży.

W swojej pracy kieruje się założeniami nurtu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Udziela konsultacji psychologicznych dla rodziców, prowadzi indywidualną pracą terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi oraz prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży Trening Umiejętności Społecznych, Trening Umiejętności Szkolnych, Trening Samodzielności.

Uczestniczy również w diagnozach osób z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Ukończyła liczne szkolenia i staże z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, roczne szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, szkolenia z zakresu Rodzicielstwa Bliskości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.