lek. Bartosz Kaczmarek
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego lekarza

Kontakt


Psychiatra dorosłych

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista psychiatrii dorosłych w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi. Doktorant w Klinice Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych CSK UM w Łodzi.

Członek Komisji Rewizyjnej Sekcji ds. Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie poszerza na licznych konferencjach i szkoleniach wdrażając do swojej praktyki aktualne i nowoczesne metody leczenia. Prowadzi diagnozy i leczenie w języku angielskim.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.