dr n. społ. Barbara Tokarska
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog

Specjalista psychoterapii uzależnień, doktor nauk społecznych dyscypliny pedagogika, pedagog resocjalizacyjny.
Z dziećmi i młodzieżą z problemem uzależnienia i / lub zagrożonymi uzależnieniem pracuje od 1997 r.
Od 2006 r. odpowiada merytorycznie za realizację programu terapeutycznego dla młodych dorosłych z problemem uzależnienia w ośrodku terapii uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Łodzi.

W swojej pracy wykorzystuje elementy Dialogu Motywującego i Terapii Behawioralno-Poznawczej. Zidentyfikowana z metodą społeczności terapeutycznej, w pracy i nie tylko ceni partnerstwo w relacji.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.