mgr Aleksandra Pacura
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog, psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie kształcę się w ramach czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuję pod superwizją w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym.

Doświadczenie zdobywałam m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Psychiatrycznym im. J. Babińskiego w Łodzi, Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, a także placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracując w oświacie i Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.

Pracuję terapeutycznie z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i młodymi dorosłymi, zmagającymi się z silnym stresem, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami adaptacyjnymi czy relacyjnymi. Wspieram także młodzież neuroatypową.

Bardzo ważnym elementem mojej pracy jest tworzenie przestrzeni, w której drugi człowiek – niezależnie od wieku i zgłaszanych trudności – czuje się widziany i zrozumiany.
Młody pacjent to dla mnie część systemu, w którym żyją historie wszystkich członków rodziny. Wspieram rodziców w tym, by opowieść o ich relacji z dzieckiem była opowieścią o bezpieczeństwie, potrzebach i dialogu.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.