ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa

artificial-intelligence-g4e954cf0d_1920-1200x800.jpg

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. Kluczowymi objawami, wokół których możemy różnicować bardziej szczegółowy opis symptomów są: zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna impulsywność i nadpobudliwość psychoruchowa.

Typowe dla ADHD są następujące objawy i zachowania:

 • trudności z koncentracją i wykonywaniem zadań,
 • trudność wielozadaniowości,
 • słabe umiejętności planowania i zarządzania czasem,
 • dezorganizacja czynnościami i zadaniami,
 • regularne gubienie przedmiotów,
 • zapominanie codziennej rutyny lub spotkań,
 • pomijanie szczegółów lub popełnianie nieostrożnych błędów,
 • unikanie lub niepodejmowanie zadań wymagających wysiłku umysłowego przez dłuższy czas,
 • stan pozornie roztargniony podczas bezpośredniej rozmowy,
 • niewykonanie zadań lub obowiązków w miejscu pracy,
 • dekoncentracja,
 • częste zapominanie o codziennych czynnościach,
 • impulsywność,
 • niepokój lub wiercenie,
 • mówienie nadmiernie,
 • przerywanie rozmów,
 • wstawanie, gdy wymagane jest siedzenie,
 • bycie bardzo aktywnym i “stale w ruchu”.

Wśród głównych przyczyn ADHD wymienia się m.in. czynniki związane z funkcjonowaniem mózgu, w szczególności zmiany w metabolizmie neuroprzekaźników (są one odpowiedzialne za przekazywanie bodźców z jednej komórki nerwowej do drugiej) oraz niedokrwienie w pewnych obszarach mózgu (w czołowej części mózgu dochodzi do słabszego przetwarzania glukozy, w wyniku czego dostarczana jest tam mniejsza ilość energii). Zmiany obejmują również metabolizm neuroprzekaźników – obserwujemy zmniejszenie stężenia noradrenaliny (odpowiada za koncentrację), dopaminy (steruje bodźcami i napędem) i serotoniny (odpowiada za impulsywność, dopasowanie zachowania do sytuacji).
Mimo, że ADHD powszechnie łączy się z okresem dzieciństwa, duża grupa dorosłych osób ma objawy przez całe życie, co często bardzo niekorzystnie wpływa na ich funkcjonowanie prywatne i zawodowe.
Leczenie polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych poprawiających funkcjonowanie, w razie potrzeby włączane jest leczenie farmakologiczne.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.