dr hab. n. hum. Waldemar Świętochowski
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog, terapeuta rodzin

Jestem absolwentem studiów psychologicznych w Uniwersytecie Łódzkim i wieloletnim pracownikiem naukowo-dydaktycznym tej uczelni. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskałem w 1990 roku w Zakładzie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, a doktora habilitowanego – w 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Habiltację uzyskałem na podstawie książki pt. System rodzinny wobec przewlekłej choroby somatycznej.
W latach 90-tych odbyłem 2,5 letni kurs terapii rodzinnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz szereg szkoleń specjalizacyjnych z zakresu psychoterapii (m. in kurs hipnoterapii).
Odbyłem również staż w Clanwilliam Institute w Dublinie – placówce specjalizującej się terapii rodzinnej, prowadzonej w paradygmacie systemowym. Przez szereg lat byłem związany z Ośrodkiem Terapii Rodzin w Łodzi.
Prowadzę krótkoterminową psychoterapię indywidualną w nurcie BSFT Brief Solution Focused Therapy (Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu) oraz systemową terapię rodzin, która leży w centrum moich zainteresowań zawodowych i która stanowi także przedmiot mojej działalności naukowej.
Godziny przyjęć: ŚRODY godz. 16:00 – 20:00

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.