lek. Mikołaj Warzocha
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego lekarza

Kontakt


psychiatra dorosłych

Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał podczas pracy w szpitalach wojewódzkich, poradniach zdrowia psychicznego, podstawowej opiece zdrowotnej, zakładach opiekuńczo leczniczych, domach pomocy społecznej, krwiodawstwie oraz w obszarze badań klinicznych.

Wizyty prowadzi w języku:

  • polskim,
  • angielskim
  • ukraińskim.

Obszary pracy klinicznej: diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych u dorosłych, a w szczególności:

  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia psychotyczne,
  • zaburzenia lękowe,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia snu.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.