mgr Michał Łukaszczyk
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Oligofrenopedagog, Terapeuta

Oligofrenopedagog, ukończył studia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Terapeuta wykorzystujący w swojej pracy techniki behawioralne, uzyskał certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej. Od kilku lat pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi ze spektrum autyzmu, a także innymi zaburzeniami rozwojowymi. Dzięki dużej sile spokoju, opanowaniu oraz cierpliwości potrafi pracować z trudnymi, społecznie nieakceptowalnymi zachowaniami. Posiada również certyfikat ADOS 2 wykorzystywany w diagnostyce klinicznej osób ze spektrum autyzmu. Swoją pracę traktuje jako wyzwanie, dzięki czemu z zapałem rozwija swój warsztat terapeutyczny, uczestnicząc między innymi w szkoleniach z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, odbywając staże w ośrodkach behawioralnych w Polsce. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz Treningi Umiejętności Społecznych. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.