mgr Marta Kłoszewska-Myrda
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, ukończyła specjalizację w nurcie integracyjnym (psychoterapia dzieci i młodzieży). Pracuje terapeutycznie z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Uznając rodzinę, jako system, który, aby działać sprawnie potrzebuje dobrze działających poszczególnych części prowadzi również spotkania rodzinne i sesje wsparcia rodzicielskiego. Jest w trakcie całościowego szkolenia systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyła psychologię kliniczną na SWPS w Warszawie oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Doświadczenie zdobywała prowadząc warsztaty psychoedukacyjne w szkołach i przedszkolach, jako psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym, OHP z internatem w Dobieszkowie, wspierając nauczycieli poprzez prowadzenie szkoleń „Szkolna Interwencja Profilaktyczna” oraz na oddziale młodzieżowym Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi. Obecnie jest psychologiem i psychoterapeutą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i ich Rodzin Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi im. J. Babińskiego.

Prowadzi grupy terapeutyczne dla młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych oraz grupę wsparcia dla kobiet w ciąży i młodych matek. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe podczas szkoleń i warsztatów.
Ukończyła również studia magisterskie na kierunku Zdrowie Publiczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Pracę Magisterską poświęciła spożywaniu alkoholu wśród młodzieży gimnazjalnej opartą na pracy badawczej obejmującej grupę 400 uczniów łódzkich gimnazjów.


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.