mgr Danuta Skomerska-Suszek
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


psycholog, psychoterapeuta

Psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT.
Obecnie pracuje z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami, również pracuje z osobami dorosłymi. Doświadczenie swoje zdobyła w pracując m.in. w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej, Ośrodku Pomocy Społecznej, punktach informacyjno-konsultacyjnych oraz szkołach prowadząc konsultacje psychologiczne. Pracowała również z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w WTZ. Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas staży w Szpitalu Psychiatrycznym w trakcie specjalizacji.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestniczy w konferencjach naukowych, licznych szkoleniach.
Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej dla Par 1 – prowadzi konsultacje psychologiczne dla par w kryzysie, chcących poprawić relację.

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy psychologicznej w zakresie:
• przemoc, Niebieska Karta, wykorzystanie seksualne
• depresja dzieci i młodzieży, samouszkodzenia, próby samobójcze
• interwencja kryzysowa
• uzależnienia behawioralne młodych ludzi, uzależnienia chemiczne
• rodziny z problemem alkoholowym
• depresja poporodowa
• dziecko w sytuacji rozwodu
• żałoba dzieci i młodzieży oraz dorosłych
• problemy wychowawcze
• zaburzenia przywiązania
• diagnoza – Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 nr uprawnień: 21/26/05/21/SB5


Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.