mgr Anna Franczyk
Skontaktuj się w sprawie wizyty u tego terapeuty

Kontakt


Neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji, dogoterapeuta

Jestem neurologopedą, specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej, praktykiem metody Tomatisa, certyfikowanym diagnostą ADOS-2, nauczycielem dyplomowanym, pedagogiem specjalnym, instruktorem masażu Shantali.
Jestem prezesem i terapeutą Stowarzyszenia Animaloterapeutycznego „Dogo4Logo” zajmującego się dogoterapią i felinoterapią, instruktorem dogoterapii III stopnia.
Jestem również autorką wielu publikacji dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (opublikowane w Oficynie Wydawniczej IMPULS i WIR) m.in.: „Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju”, „Animaloterapia”, „Skarbiec nauczyciela-terapeuty…”, „Zabawy i ćwiczenia na cały rok. Propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Baw się przez animaloterapię”, „Zabawy z Figurkiem”, „Wybrane narzędzia do programu psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym”, jak również wielu artykułów specjalistycznych.
Ponadto regularnie biorę udział w Konferencjach i szkoleniach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci, prowadzę kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli z zakresu prowadzenia działań dydaktyczno-terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Medir Psychiatria Spersonalizowana Sp. z o.o. 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.